Наука

 Комісар Людмила Петрівна 

Доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського.

У 2005 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», отримала кваліфікацію магістра філософії, викладача філософських дисциплін.

Кандидат філософських наук з 2008 року за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Тема дисертації: Ідея інтертекстуальності в філософії культури. Коло наукових інтересів: аксіологія, епістемологія, практична філософія, філософська герменевтика, філософія культури. Кількість наукових публікацій – 51.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: 15 років. Основні навчальні курси (нормативні дисципліни): «Філософія» (ІІ курс), «Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання» (аспіранти першого року навчання). Вибіркові дисципліни: «Логіка і методологія наукового пізнання» (магістри першого року навчання), «Основи семіотики» (магістри першого року навчання), «Аналітична філософія мови» (магістри першого року навчання), «Європейські цінності» (І курс), «Етичні аспекти міжкультурної комунікації» (І курс).

https://scholar.google.com.ua/citations?user=GAaO5g0AAAAJ&hl=ru&oi=ao

0000-0002-8971-4768


Саволайнен Інна Павлівна

У 2000 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Філософія», кваліфікація філософ, викладач філософських дисциплін. Кандидат філософських наук з 2004 року зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: 17років. Основні навчальні курси: «Філософія», «Соціологія». Вибіркові: дисципліни українознавчого спрямування в контексті світової літератури «Основи риторики», «Глобалізація і культура». Коло наукових інтересів: соціальна філософія, прогностика, футурологія, біоетика.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=L-5GWksAAAAJ

http://www.researcherid.com/rid/H-9911-2018

http://orcid.org/0000-0001-5531-9770