Дисципліни

1. Філософія (нормативна дисципліна, доц. Комісар Л.П., доц. Саволайнен І.П.)

2. Філософія науки і методологія гуманітарного пізнання (нормативна дисципліна, доц.Комісар Л.П.)

3. Соціологія (нормативна дисципліна, доц.Саволайнен І.П.)

4. Логіка і методологія наукового пізнання (вибіркова дисципліна, доц. Комісар Л.П.)

5. Основи семіотики (вибіркова дисципліна, доц. Комісар Л.П.)

6. Основи риторики (вибіркова дисципліна українознавчого спрямування у контексті світової культури, доц. Саволайнен І.П.)

7. Глобалізація і культура (вибіркова дисципліна  українознавчого спрямування у контексті світової культури, доц. Саволайнен І.П.)

8. Етичні аспекти міжкультурної комунікації (вибіркова дисципліна  українознавчого спрямування у контексті світової культури, доц. Комісар Л.П.)

9. Європейські цінності (вибіркова дисципліна  українознавчого спрямування у контексті світової культури, доц. Комісар Л.П.)