Новини

13 травня 2021 р., з 16.00 до 18.20, в межах проведення в Київському національному лінгвістичному університеті Міжнародної науково-практичної конференції Ad orbem per linguas. До світу через мови «Світ цінностей і цінності у світі» відбулося онлайн-засідання секції «Реактуалізація класичного спадку в сучасних філософських студіях».

 

З доповідями виступили такі учасники:

  1. Вест В.Д., магістрантка групи МЛнім 54-20 факультету германської філології КНЛУ. Феномен конструювання ідентичності. Науковий керівник – доц. Комісар Л.П.
  2. Комісар Л.П.,доцентка кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського КНЛУ. Поль Рікер, філософія розуміння і семіологічний поворот.
  3. Левченюк Є.В., доцентка кафедри філософії гуманітарних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розвиток мов меншин у глобальну епоху.
  4. Порвіш М.Р., студентка групи Т01а-19 факультету перекладознавства КНЛУ. Філософські ідеї «четвертої хвилі» феменізму.Науковий керівник – доц. Саволайнен І.П.
  5. Рассудіна К.С., докторантка кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Джон Лок, дефініція особи і біоетика.
  6. Саволайнен І.П., доцентка кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського КНЛУ. Людина/Постлюдина крізь призму біоетики.
  7. Тендітна О.О., магістрантка групи М1 Philosophie Університету Кан Нормандія (Франція). «Філософинями не народжуються, але Я нею стаю»: (пере)відкриваючи Сімону де Бовуар.Науковий керівник – доц. Комісар Л.П.
  8. Шевчук В., студентка групи Па 08-19 факультету перекладознавства КНЛУ. Вплив мови на формування світогляду.Науковий керівник – доц. Саволайнен І.П.
  9. Хало В.О., студентка групи Пн10-19 факультету перекладознавства КНЛУ. Деструктивні підходи до розуміння смерті у творчості Є.Клюбер-Росс.Науковий керівник – доц. Саволайнен І.П.

З відеозаписом проведення секції можна ознайомитись за посиланням:

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_Mjc0NDZkNGUtMTc0MS00NzFkLWIzNzktMjZmYWY4OGFlMGFh@thread.v2?ctx=chat

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10