Дисципліни

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання
Положення про відпрацювання пропущених занять
Положення про організацію самостійної роботи


Дисципліни:

Філософія
(
доц. Чехун Н.В., доц. Комісар Л.П.доц. Солодка О.О., ст. викл. Михайлова І.І., ст. викл. Стукало О.О.)

Культурологія (доц. Чехун Н.В., доц. Комісар Л.П.)

Релігієзнавство  (ст.викл. Михайлова І.І.)

Логіка і критичне мислення (ст.викл. Михайлова І.І.)

Етика ( ст. викл. Стукало О.О.)

Естетика  (доц. Комісар Л.П.)

Cоціальна антропологія (доц. Чехун Н.В.)

Етичні аспекти міжкультурної комунікації (ст. викл. Стукало О.О.)

Європейські цінності (доц. Комісар Л.П.)

Глобалізація і культура (ст.викл. Михайлова І.І.)

Логіка і методологія наукового пізнання (гуманітарні науки) (доц. Комісар Л.П.)

Основи семіотики (доц. Комісар Л.П., доц. Солодка О.О.)

Риторика (ст. викл. Стукало О.О.)

Філософія освіти (ст.викл. Михайлова І.І.)